Türkçe İngilizce Google Play App Store 0 (212) 222 28 82

Mardin Taş Evleri

Yüzyıllardan bu yana kullanılmakta olan geleneksel Mardin taş evleri, sarı kalker ve kesme taştan yapılmıştır. Mardin evinin kale etkisi veren avlu duvarları, anıtsal nitelikteki tonoz çeşitleri, dantela gibi işlenmiş kemerleri ve silmeleri en belirgin özellikleridir. Önceden planlanmamış düz ya da merdivenlenmiş sokaklar ve meydancıklar insan ölçeğinde oluşturulmuş, evlerin her birinin bir diğerini perdelemeden ovayı görmesi sağlanmıştır.

 Galeri - 1.Resim