Türkçe İngilizce Google Play App Store 0 (212) 222 28 82

Meryem Ana Kilisesi

İzmir’deki eserin geçmişi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Antik Çağ’da meyve sebze hali olarak inşa edilen yapı, Hristiyanlığın yaygınlaşmasından sonra kiliseye dönüştürülmüştür. 5. yüzyılda konsilin toplantı yerlerinden biri olarak da kullanılan Meryem Ana Kilisesi’nin bugün yalnızca apsis bölümü ayakta kalmıştır.

 Galeri - 1.Resim