Türkçe İngilizce Google Play App Store 0 (212) 222 28 82

Safranbolu Evleri

 18. yüzyıl sonlarından kalma Safranbolu evleri ve çeşmelerinin oluşturduğu doku, bir açık hava müzesi görünümündedir. Evlerde, zemin katta taş, üst katlarda ise iyi nitelikte ahşap kullanımı yaygındır. Taş zemin katlar, destek duvarı görevini de yaparak üst katları taşımakta, adeta sokak dokusu devam eder gibi görünmektedir. Evler sokağa bitişik ve sokaklar genellikle dar, kıvrımlı, yokuş ve çıkmaz sokak şeklindedir.

 Galeri - 1.Resim
 Galeri - 2.Resim